ระบบดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้
Fire Protection and Fire Alarm Systems

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำของผู้ออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีคุณภาพสูง

  • รับงานติดตั้งท่อน้ำระบบดับเพลิงภายในอาคาร
  • รับงานติดตั้งปั๊มดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด
  • รับงานติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้(Fire Alarm system)