ระบบไฟฟ้า
Electrical Systems

บริษัทให้บริการด้าน งานติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจร ซึ่งรวมถึงการก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงไฟฟ้าย่อย รวมถึงส่วนควบคุมระบบไฟฟ้า โดยบริการของบริษัทครอบคลุมงานระบบต่าง ๆ

  • งานติดตั้งระบบไฟฟ้าตู้ MDB,PANEL,BOARD
  • งานติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังเมน FEEDER
  • งานติดตั้งระบบแสงสว่าง (Lighting system)
  • งานติดตั้งระบบเต้ารับไฟฟ้า (Receptacle system)
  • งานติดตั้ง Remote Lamp & Central Battery Unit, Exit sign Emergency light
  • งานตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (Maintenance)