ระบบสื่อสาร
Communication Systems

งานติดตั้งระบบสื่อสาร บริษัทให้บริการด้านระบบสื่อสารต่าง ๆ

  • งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์(Computer system)
  • งานติดตั้งระบบโทรศัพท์(Telephone system)
  • งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV. System)
  • งานติดตั้งระบบสัญญาณทีวี (MATV system)