ระบบปรับอากาศ
Air Conditioning Systems

บริษัทให้บริการออกแบบ และติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ สำหรับอาคารสำนักงาน, ศูนย์การค้า, โรงงาน และห้องเย็น รวมถึงอาคารพักอาศัย ทั้งของภาคเอกชน และรัฐบาล

  • รับติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกชนิด
  • รับงานรื้อ/ย้าย เครื่องปรับอากาศเก่าทุกชนิด
  • รับงาน Maintenance ระบบปรับอากาศทุกชนิด
  • รับงานติดตั้งท่อน้ำระบบ Cooling Tower/Water chiller